Hei, jeg heter Silje

Jeg tror verden blir et bedre sted, hvis fageksperter og kunnskapsmedarbeidere som brenner for faget sitt får bedre verktøy til å kommunisere på tvers og samskape utenfor boksen.

Jeg er i mitt ess når jeg får fasilitere grupper og workshopper, og jeg har startet Fasilitatorskolen for å lære bort det jeg kan. 

For selv om vi alle har lært å kommunisere siden vi ble født, så er det veldig få som har formell kompetanse og trening i samarbeid på arbeidsplassen. Vi tar det for gitt at vi er gode på å bygge team, og få det beste ut av arbeidsmøtene vi deltar i. Men på samme måte som de beste lederne investerer i lederutvikling, så trengs det kunnskap og ferdighetstrening for å bli proff på prosess.

Tidlig i karrieren var jeg så heldig å bli lært opp fra de ledende  internasjonale miljøene i prosesskonsultasjon og systemisk coaching (Attractor, ved Rambøll i Danmark og The Taos Institute). Allerede da snakket vi om hvor viktig det var å kunne navigere i kompleksitet og forstå hvordan de menneskelige aspektene i en prosess måtte håndteres for å sikre ønsket fremdrift og forankring. 

Med digitalisering og andre store endringer i rammebetingelsene for det norske arbeidslivet de siste årene, så er kompetanseutvikling innenfor prosessledelse og fasilitering bare enda mer nødvendig. 

Derfor tilbyr jeg skreddersydde interne kurs og kompetanseprogrammer for virksomheter som ønsker å profesjonalisere samarbeidsteknikkene sine. Hvem som helst kan slenge noen post-its på veggen og kalle det en workshop, men for å virkelig kunne lede en prosess, så trengs det noe mer.

Fasilitatorskolen kan tilby digitale kurs i vår kursportal, eller som SCORM-pakke til deres LMS. Fysiske kurs tilbys også over hele landet. Ta kontakt for en uforpliktende prat, så får jeg høre hvilke behov deres virksomhet har for kompetanseutvikling innenfor min ekspertise.

Er du leder eller mellomleder og ønsker fortrolig sparring og coaching knyttet til kommunikasjonen i en konkret prosess du står midt i, så tilbyr jeg også veiledningspakker. 

 

Legg igjen e-postadressen din her, og jeg kommer tilbake til deg.

Ingen automatiske e-poster. Bare en mail fra et menneske til et annet.

Brainstorming, strategiarbeid, utviklingsoppgaver, involverende prosesser og kreativ problemløsning. Uansett hvilke oppgaver bedriften din er satt til å løse, så trengs det skarpe hoder som tenker kloke tanker sammen. Og - ikke minst - team og ledere som klarer å fatte gode beslutninger til riktig tid!

Gjennomføringskraft uten god prosessledelse kan være oppskriften på kaos og misnøye. Spesielt i det norske arbeidslivet hvor involvering og anerkjennelse er så viktig for medarbeidernes opplevelse av et godt arbeidsmiljø, så forventer vi av lederne våre at de er gode til å fasilitere. 

 

Fasilitering handler om å gjøre det lettere for andre å lykkes med sine mål.

 

En god fasilitator skaper resultater gjennom andre. Det handler om å spille andre sammen på en hensiktsmessig måte, og legge til rette for at kommunikasjonen mellom alle bidragsytere er konstruktiv, effektiv og meningsfull. 

Dårlige møter koster tid, penger og motivasjon. Men det skal heldigvis lite til for å snu en dårlig møtekultur på arbeidsplassen. 

Fasilitatorskolen tilbyr:
 • Foredraget "Møtekultur for et vinnerlag"
 • Lederstøtte: Hvordan få mer engasjement i digitale møter
 • Coaching: Bli trygg i fasilitatorrollen
 • Observasjon og tilbakemeldinger på kommunikasjonen i deres leder- eller styremøte
 • Workshopfasilitering
 • Prosessdesign og prosessledelse på oppdrag
 • Fasiliteringsteknikker for design thinking
 • Digitalt kurs: Meningsfulle møter (kommer høsten 2023)

Ønsker du eller noen i din organisasjon å bli bedre på prosessledelse og fasilitering?

Ved å legge igjen navn og e-postadresse her, godtar du at jeg tar kontakt med deg for en gjensidig uforpliktende prat. Du settes ikke automatisk på en e-postliste for nyhetsbrev, reklame eller lignende.

Hei, jeg heter Silje

 

Jeg er i mitt ess når jeg får fasilitere grupper og workshopper, og jeg har startet Fasilitatorskolen for å lære bort det jeg kan. Jeg tror nemlig at verden blir et bedre sted, hvis fageksperter og kunnskapsmedarbeidere som brenner for faget sitt får bedre verktøy til å kommunisere på tvers og samskape utenfor boksen.

For selv om vi alle har lært å kommunisere siden vi ble født, så er det veldig få som har formell kompetanse og trening i samarbeid på arbeidsplassen. Vi tar det for gitt at vi er gode på å bygge team, og få det beste ut av arbeidsmøtene vi deltar i. Men på samme måte som de beste lederne investerer i lederutvikling, så trengs det kunnskap og ferdighetstrening for å bli proff på prosess.

Tidlig i karrieren var jeg så heldig å bli lært opp fra de ledende  internasjonale miljøene i prosesskonsultasjon og systemisk coaching (Attractor, ved Rambøll i Danmark og The Taos Institute). Allerede da snakket vi om hvor viktig det var å kunne navigere i kompleksitet og forstå hvordan de menneskelige aspektene i en prosess måtte håndteres for å sikre ønsket fremdrift og forankring. 

Med digitalisering og andre store endringer i rammebetingelsene for det norske arbeidslivet de siste årene, så er kompetanseutvikling innenfor prosessledelse og fasilitering bare enda mer nødvendig. 

Derfor tilbyr jeg skreddersydde interne kurs og kompetanseprogrammer for virksomheter som ønsker å profesjonalisere samarbeidsteknikkene sine. Hvem som helst kan slenge noen post-its på veggen og kalle det en workshop, men for å virkelig kunne lede en prosess, så trengs det noe mer.

Fasilitatorskolen kan tilby digitale kurs i vår kursportal, eller som SCORM-pakke til deres LMS. Fysiske kurs tilbys også over hele landet. Ta kontakt for en uforpliktende prat, så får jeg høre hvilke behov deres virksomhet har for kompetanseutvikling innenfor min ekspertise.

Er du leder eller mellomleder og ønsker fortrolig sparring og coaching knyttet til kommunikasjonen i en konkret prosess du står midt i, så tilbyr jeg også veiledningspakker. 

 

Legg igjen e-postadressen din her, og jeg kommer tilbake til deg.

Ingen automatiske e-poster. Bare en mail fra et menneske til et annet.

 

Brainstorming, strategiarbeid, utviklingsoppgaver, involverende prosesser og kreativ problemløsning. Uansett hvilke oppgaver bedriften din er satt til å løse, så trengs det skarpe hoder som tenker kloke tanker sammen. Og - ikke minst - team og ledere som klarer å fatte gode beslutninger til riktig tid. Gjennomføringskraft uten god prosessledelse kan være oppskriften på kaos og misnøye. Spesielt i det norske arbeidslivet hvor involvering og anerkjennelse er så viktig for medarbeidernes opplevelse av et godt arbeidsmiljø, så forventer vi av lederne våre at de er gode til å fasilitere. 

 

Fasilitering handler om å gjøre det lettere for andre å lykkes med sine mål.

 

En god fasilitator skaper resultater gjennom andre. Det handler om å spille andre sammen på en hensiktsmessig måte, og legge til rette for at kommunikasjonen mellom alle bidragsytere er konstruktiv, effektiv og meningsfull. 

Dårlige møter koster tid, penger og motivasjon. Men det skal heldigvis lite til for å snu en dårlig møtekultur på arbeidsplassen. 

Fasilitatorskolen tilbyr:
 • Foredraget "Møtekultur for et vinnerlag"
 • Lederstøtte: Hvordan få mer engasjement i digitale møter
 • Coaching: Bli trygg i fasilitatorrollen
 • Observasjon og tilbakemeldinger på kommunikasjonen i deres leder- eller styremøte
 • Workshopfasilitering
 • Prosessdesign og prosessledelse på oppdrag
 • Fasiliteringsteknikker for design thinking
 • Digitalt kurs: Meningsfulle møter (kommer høsten 2023)

Ønsker du eller noen i din organisasjon å bli bedre på prosessledelse og fasilitering?

Ved å legge igjen navn og e-postadresse her, godtar du at jeg tar kontakt med deg for en gjensidig uforpliktende prat. Du settes ikke automatisk på en e-postliste for nyhetsbrev, reklame eller lignende.